Ontwikkeling implementatielevels

  1. Digitale gegevensuitwisseling
  2. Ontwikkeling implementatielevels

Om te komen tot veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in Nederland zijn er verschillende levels van implementatie nodig. 

Eerste level

In het eerste level wordt alle relevante informatie die de cliënt wil zien, inzichtelijk gemaakt. Dit geldt ook voor alle relevante informatie die de zorgverlener nodig heeft.

De gegevens worden versleuteld (encrypted) verzonden over beveiligde netwerken. Alleen zorgverleners met toegangsrechten kunnen de gegevens inzien.

Tweede level

Het tweede level richt zich op het individueel zorgplan. Dit plan bevat een volgorde van activiteiten of contactmomenten van de cliënt bij alle betreffende zorgverleners. Bij iedere zwangere kan dit zorgplan er anders uitzien. Vandaar dat het een ‘individueel’ zorgplan is. Het is de bedoeling dat de cliënt en de betrokken zorgverleners kunnen inzien welke gebeurtenissen en contactmomenten er ingepland of ingeschat zijn (zoals de bevalling), bij wie, waar, en wanneer.

 

Derde level

Het derde level focust zich op het secundair gebruik van data zodat er data uitgewisseld kunnen worden die van belang zijn voor onderzoek, het opstellen rapportages en indicatoren. Daarnaast wordt onderzocht hoe capaciteit berekening en management rapportages gerealiseerd kunnen worden.

 

Wanneer deze levels in de praktijk zijn gebracht is het zaak dat de gegevensuitwisseling continu verbeterd wordt, en dat de innovatie en het beheer ervan gewaarborgd worden. Hiervoor wordt de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg opgericht.  

Landelijke en regionale aanpak

Om tot een geslaagde implementatie te komen, gebruikt het VIPP-programma zowel een landelijke als regionale aanpak.  

Landelijke aanpak:
Hierin worden de financiële, technische en juridische voorwaarden gegarandeerd. En er worden landelijke afspraken gemaakt over de functionele eisen en wensen, de eenheid van taal, afspraken met leveranciers en over de infrastructuur. 
Het uitgangspunt is dat niet de systemen aangepast hoeven worden aan de standaarden, maar dat de gegevensuitwisseling zelf wordt gestandaardiseerd. Uiteraard volgens de kaders van het Framework

Regionale aanpak:
In de regio moet er worden gezorgd voor een veilig netwerk. Ook moet hier een regionale samenwerking tussen partijen zijn om te komen tot veilige digitale gegevensuitwisseling. Hierbij gelden financiële, technische en juridische kaders.