1. Nieuws
  2. Deelnemen aan VIPP 5 en VIPP Babyconnect, het kan allebei!

Deelnemen aan VIPP 5 en VIPP Babyconnect, het kan allebei!

28 juni 2021

VIPP 5 en VIPP Babyconnect hebben veel overeenkomsten. Beide VIPP programma’s zijn gericht op digitale uitwisseling van zorggegevens; met de PGO van een cliënt/patiënt en tussen zorgverleners onderling. Meedoen aan beide VIPP-programma’s betekent dan ook een efficiënte inzet van mensen en middelen.

VIPP 5 richt zich op medisch-specialistische zorg en audiologische centra. VIPP Babyconnect richt zich op de geboortezorg.

VIPP 5 = 80% VIPP Babyconnect

Als een ziekenhuis met alle VIPP 5-modules meedoet dan bereik je al 80% van wat er nodig is voor VIPP Babyconnect. Deze 80% betreft het realiseren van digitale gegevensuitwisseling op basis van interoperabiliteit, te starten met de uitwisseling van de BgZ (Basisgegevensset Zorg).

VIPP Babyconnect = 50% VIPP 5

Andersom geldt dat door mee te doen met VIPP Babyconnect 50% is bereikt van wat er nodig is voor VIPP 5. Dit komt doordat een groot deel van de BgZ ook relevant is voor de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg (23 van de 28 zorginformatiebouwstenen/Zibs waaruit de BgZ bestaat). Door als ziekenhuis mee te doen met zowel VIPP 5 als VIPP Babyconnect wordt de efficiëntie binnen beide programma’s verbeterd en daarmee de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg.

Er is gebleken dat de mogelijkheid om deel te nemen aan de beide VIPP-programma’s (VIPP Babyconnect en VIPP5) soms onduidelijkheid oproept en in hoeverre dit extra werk met zich meebrengt. Daarom hebben we in nauwe samenwerking met de programmamanagers van VIPP 5 een overzicht gepubliceerd met de inhoud en overlap van beide programma’s.

Zie: https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-babyconnect/documenten/publicaties/2021/06/17/deelnemen-aan-vipp-5-en-vipp-babyconnect