1. Nieuws
  2. De juiste gegevens op het juiste moment weer een stapje dichterbij

De juiste gegevens op het juiste moment weer een stapje dichterbij

15 december 2020

Veel zorgverleners en andere betrokkenen zijn hard bezig met het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling. Binnen de geboortezorg wordt de komende periode een volgende stap gezet. Twee verloskundigenpraktijken en een gynaecoloog in een ziekenhuis gaan beperkte sets aan gegevens uitwisselen met elkaar in een live-omgeving. In een latere fase sluit ook de kraamzorg hierbij aan en worden gegevens voor de cliënt inzichtelijk gemaakt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Wat wordt er uitgewisseld?
In deze zogenaamde ‘voorbeeldimplementatie’ worden de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en de gegevens die nodig zijn voor acute geboortezorg onderling uitgewisseld. Dit gebeurt via pdf’s en via zorginformatiebouwstenen (zibs: zie kader). Laatstgenoemde manier zorgt ervoor dat je als zorgverlener die informatie kunt raadplegen die op dat moment relevant is. Dit gebeurt in een apart scherm (viewer). Het is belangrijk om te weten dat deze gegevens uit meerdere bronnen en door meerdere zorgverleners geraadpleegd kunnen worden. Dit is anders dan de huidige manier van uitwisselen, die van de ene zorgverlener naar een andere zorgverlener gaat. Het uitgangspunt is eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens door verschillende (autoriseerde) zorgverleners.

Bekijk hier de animatie over hoe digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg werkt:

Voorbeeldimplementatie?
Deze ‘voorbeeldimplementatie’ is, zoals het woord al zegt, een voorbeeld van hoe gegevensuitwisseling vormgegeven kan worden in de praktijk. Het unieke aan deze implementatie is dat er gewerkt wordt in een live-omgeving met échte gegevens. Deze uitwisseling is eerder succesvol beproefd in een testomgeving.

Wordt vervolgd…
Met deze voorbeeldimplementatie toetsen we de kennis en inzichten van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. De ervaringen van deze implementatie vatten we samen in een implementatiehandleiding. Deze wordt een onderdeel van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel en regio’s kunnen deze gebruiken bij het implementeren van digitale gegevensuitwisseling. Dit afsprakenstelsel bevat technische specificaties, veel kennis en achtergrondinformatie die nodig zijn om gebruiksvriendelijke en veilige digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te bereiken.

In de komende periode geven we regelmatige updates over het project. Wanneer de zorgverleners gestart zijn met het uitwisselen van gegevens, laten we dat uiteraard zien op onze website en via andere kanalen.
Deze voorbeeldimplementatie staat niet op zichzelf: in 2021 volgen er meer implementaties waarbij zorgverleners steeds uitgebreidere datasets kunnen uitwisselen met elkaar.

Wat is een zib?

Een zorginformatiebouwsteen (zib) is een set van gegevens die als brokje bij elkaar horen, zoals persoonsgegevens, bloeddruk of vorige zwangerschap. Een zib beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de cliënt moet worden vastgelegd en hoe dat moet worden vastgelegd.

Hieronder een voorbeeld van de zib ‘patiënt’:
Waar bestaat zib-patiënt uit?
BSN, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geb. datum.

Hoe wordt zib-patiënt beschreven?:
BSN: 9 cijfers
Voornaam: tekst (Eerste letter Hoofdletter)
Achternaam: tekst (Eerste letter Hoofdletter)
Tussenvoegsel: tekst (kleine letters)
Geboortedatum: dag (=twee cijfers) maand (=tekst, kleine letters) jaar (=4 cijfers)

Hoe ziet een ingevulde zib-patiënt er bijvoorbeeld uit?
BSN: 123456789
Voornaam: Ineke
Achternaam: Jansen
Tussenvoegsel: van der
Geboortedatum: 15 mei 1992

De juiste zorggegevens op het juiste moment bij de cliënt en juiste zorgverlener. Dit is waar we naar streven in de geboortezorg. Om dit voor elkaar te krijgen moeten systemen met elkaar kunnen communiceren, organisatorische afspraken gemaakt worden tussen vele partijen, en veilige uitwisseling, de privacy en de toestemming van de cliënt gewaarborgd zijn. Dit is een hele puzzel. Daarom werken we stap voor stap aan de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Deze voorbeeldimplementatie is een volgende stap in het proces.