1. Nieuws
  2. De gebruikersgroepen in 2020

De gebruikersgroepen in 2020

9 januari 2020

Een gebruikersgroep cliënten, veel informatie over de wensen van vrouwen over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, aanvullingen voor de use cases. Allemaal opbrengsten uit 2019 die samen met gebruikers zijn gerealiseerd. De goede stappen die in 2019 zijn gezet, krijgen een vervolg in 2020 met als uiteindelijke doel dat we eind 2020 draaiende gebruikersgroepen hebben. Voor elke gebruikersgroep staat hieronder de planning voor de eerste helft van het jaar.

Om gegevensuitwisseling in de geboortezorg te laten aansluiten op de praktijk is co-creatie nodig met gebruikers. Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die door alle betrokken partijen gedragen wordt, werkt Babyconnect met vier gebruikersgroepen: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders. Zij denken na over hoe gegevensdeling in de geboortezorg eruit moet komen te zien. Zij stellen de eisen en wensen vast waaraan de oplossingen en toepassingen moeten voldoen.

Cliënten
De gebruikersgroep cliënten komt op 31 januari – in de E-healthweek – voor het eerst bijeen. We starten met 6 vrouwen en we verwachten in de loop van het jaar verder te groeien, mede door aanwas vanuit de deelnemende regio’s. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we verwachtingen, maken we afspraken en kijken we naar een taakverdeling die aansluit op competenties en interesse.

Zorgverleners
Met de bijeenkomst op 11 december 2019 over use cases is ook een begin gemaakt met de gebruikersgroep zorgverleners. Voor zorgverleners is inmiddels een aantal nieuwe bijeenkomsten gepland: woensdag 11 maart 2020 en dinsdag 9 juni vanaf 16:00 uur. Zorgverleners uit de geboortezorg zijn van harte welkom om mee te doen en te denken in deze gebruikersgroep.

Zorgorganisaties
In 2020 gaan we ook aan de slag met de gebruikersgroep zorgorganisaties. De eerste bijeenkomsten voor deze groep zijn gepland: dinsdag 4 februari en woensdag 20 mei. Informatie over de inhoud, plaats en het tijdstip van de bijeenkomst in februari komt op korte termijn beschikbaar en worden via de nieuwsbrief en de andere kanalen van Babyconnect gecommuniceerd. Geïnteresseerden kunnen zich vast aanmelden, dan houden we hen op de hoogte.

Data-analisten en statistiekbeheerders
Voor data-analisten en statistiekbeheerders is de eerste bijeenkomst gepland op dinsdag 3 maart.

Naast de bijeenkomsten worden gebruikers ook op andere momenten betrokken, bijvoorbeeld in een testfase, bij aanpassing van het functioneel ontwerp of ter voorbereiding op een bijeenkomst.

Informatie en aanmelden
Wil je meer weten over de gebruikersgroepen of wil je jezelf aanmelden voor één van de gebruikersgroepen? Neem dan contact op met Anneke Kamer, projectleider gebruikersorganisatie: a.kamer@carecodex.nl.