1. Nieuws
  2. De basis op orde tijdens Whole System in the Room

De basis op orde tijdens Whole System in the Room

22 januari 2020

Babyconnect helpt de geboortezorg bij het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling, voor de zwangere, de zorgverlener, de zorgorganisatie en de statistiek beheerder/onderzoeker. Een struikelblok is het probleemloos aanleveren van gegevens aan Perined. Deze gegevens zijn nodig voor de Perinatale Registratie, waarmee inzicht verkregen wordt over de kwaliteit van geleverde zorg om de zorg waar nodig te verbeteren.

Daarom organiseerden we samen met de KNOV een Whole System in the Room. Het doel hiervan is de aanlevering van data volgens de kernset, in de eerste lijn, te optimaliseren. Resultaat moet zijn dat de zorgverlener de data eenvoudig kan aanleveren (zonder onnodig extra werk) en dat Perined de data eenvoudig kan ontvangen en verwerken (zonder onnodig extra werk). Daarmee worden aan de basis van de gegevensuitwisseling enkele knelpunten aangepakt.

Enkele verloskundigen, een gynaecoloog, vertegenwoordigers van Verloskundig Informatie Systemen (VIS’en), KNOV, Perined, DT-Healthcare, data analisten en Nictiz kwamen maandag 20 januari bij elkaar, om het aanleverproces te doorlopen en te verbeteren.

In deze eerste sessie werd het aanleverproces van digitale gegevens aan Perined in detail in kaart gebracht en werd gekeken waar die vereenvoudigd kan worden. Aan de hand van persona’s spoorden de aanwezige zorgverleners met de ICT’ers de haperingen op in het proces. Enkele haperingen werden ter plekke opgelost, andere haperingen worden in de week na deze eerste sessie inzichtelijk met als doel deze op korte termijn ook op te lossen.

Op 28 januari is de tweede sessie. Dan gaan we opnieuw de aanlevering van de kernset testen. Ook die dag is er nog de mogelijkheid voor aanpassingen. Daarnaast maken we dan afspraken met elkaar over de toekomst. Want: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aanleverproces optimaal blijft? Wordt vervolgd…