1. Nieuws
  2. Branche- en koepelorganisaties praten elkaar bij tijdens veldondersteunersoverleg

Branche- en koepelorganisaties praten elkaar bij tijdens veldondersteunersoverleg

4 december 2020

Tijdens het veldondersteunersoverleg op 2 december hebben de partijen uit het veld elkaar weer bijgepraat over de stand van zaken en ontwikkelingen.

De vorige bijeenkomst was met de communicatieadviseurs van de deelnemende partijen. Hier is een gezamenlijk nieuwsbericht uit gekomen, en de reacties daarop worden besproken.

In de praktijk blijkt dat het vraagstuk over de bekostiging van de infrastructuur en de kosten van digitale gegevensuitwisseling vaak terugkomt. De visie van het programma Babyconnect is dat de kosten vanuit zorgbreed perspectief gezien en gedragen moeten worden. Dit vraagt om meer uitleg dan alleen een kostenplaatje bekijken. En vragen het veld en koepels, branches deze vraagstukken te bespreken met het programmabureua.

De publicatie van regio Utrecht over het proces van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is gedeeld, als best practice.

CPZ gaat de vsv-bestuurdersbijeenkomst van 8 december in het teken van digitale gegevensuitwisseling zetten. Daarmee hopen ze veel mensen te bereiken. De insteek is om te laten zien wat er gebeurt in het land, dus informeren en enthousiasmeren. De opzet van de bijeenkomst is drieledig; ze beginnen vanuit het cliëntenperspectief; vanuit de zorgstandaard integrale geboortezorg, en de wetgeving , dan komen er 3 regio’s aan bod die iets gaan vertellen; allereerst de RSO Gerrit, dan ROS Raedelijn, dan een kraamzorgorganisatie vanuit regio Rijnmond. Deze partijen zitten in verschillende fasen, dus dat geeft een goed beeld van het proces. Babyconnect zal de bijeenkomst afsluiten.

Veldondersteunersoverleg in 2021
Vanuit het programmabureau Babyconnect plannen we graag de cyclus voor 2021 door. Iedere 1e donderdag van de maand van 8:00 – 9:30 uur praten we het veld graag bij en horen we graag wat er voor vragen in het werkveld spelen. Wil je ook aansluiten, mail het even aan info@carecodex.org

Iedere eerste donderdag van de maand komen beleidsmedewerkers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Hierin bespreken we de vragen die spelen in het veld. Het programmabureau informeert de vertegenwoordigers van de geboortezorgpartijen over de stand van zaken..