1. Nieuws
  2. Interactieve bijeenkomsten Kraamzorg

Interactieve bijeenkomsten Kraamzorg

21 maart 2022

Voor kraamzorgorganisaties en projectleiders van de regionale partnerschappen organiseerde VIPP Babyconnect op 10 februari en 15 maart een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten werd veel informatie opgehaald. Deelnemers gaven antwoord op diverse vragen, zoals ‘Wat betekent de ontwikkeling naar digitale gegevensuitwisseling voor jou’. Waardevolle informatie die de regionale partnerschappen en het landelijk programmabureau verder helpt op weg naar de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.  

Aan de bijeenkomsten namen mensen deel namens landelijke, regionale en lokale kraamzorgorganisaties uit alle regio’s. Zij werden door het landelijk programmabureau bijgepraat over de landelijke en regionale ontwikkelingen, de laatste stand van zaken en een stuk techniek ‘onder de motorkap’. Vervolgens werd er heel interactief aan de slag gegaan met Mentimeter (een interactieve presentatietool). Hierin kwamen vragen aan bod als: ‘Wat betekent de ontwikkeling naar digitale gegevensuitwisseling voor jou?’ en ‘Wat gaat registratie aan de bron jou of de kraamzorg opleveren?’.  

Er werd extra stil gestaan bij de vraag welke onderwerpen landelijk en regionaal moeten worden opgepakt voor de kraamzorg. Deze onderwerpen kunnen worden verdeeld in zorginhoudelijke onderwerpen, organisatorische onderwerpen en technische (ICT) onderwerpen. 
Ook is de behoefte opgehaald voor een eventuele landelijke werkgroep. Hieruit bleek dat de vragen voor deze werkgroep al in de huidige overlegvormen worden opgevangen. Daarin zouden ICT vraagstukken een plek moeten krijgen. 

Alle deelnemers waren heel enthousiast om mee te denken en mee te werken. En als kers op de taart hebben de bijeenkomsten weer een aantal nieuwe deelnemers voor de eindgebruikersgroep opgeleverd. 

De presentatie die tijdens de bijeenkomsten is gebruikt, vind je op de pagina voor de kraamzorg op ons digitaal platform.  

Eén van de resultaten uit Mentimeter: