PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. In een PGO kan iedereen zelf zijn eigen gezondheidsgegevens verzamelen. Een PGO is daarmee een belangrijk middel voor veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Grip op eigen gezondheidsgegevens

In een PGO kunnen burgers actief aan de slag met hun gezondheid. In het PGO worden medische gegevens verzameld en beheerd. De gegevens kunnen ook worden gedeeld met anderen. Dit zorgt ervoor dat cliënten grip hebben op hun eigen gezondheidsgegevens. Voor zorgverleners en zorgorganisaties betekent dat gegevens vanuit hun systeem moeten kunnen worden gedeeld met het PGO van de cliënten.

Hieronder vind je een aantal interessante artikelen en documenten.

Informatie over PGO’s

Op de website van MedMij staat allerlei informatie over de persoonlijke gezondheidsomgeving.

PGO.nl

pgo.nl is een website met toegankelijke informatie over de persoonlijke gezondheidsomgeving. De site staat vol met publieksinformatie over de PGO en een overzicht van de PGO-leveranciers.

Succesvolle introductie PGO

Patiëntenfederatie Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de kansen voor een succesvolle introductie van het PGO. Over dit onderzoek is een rapport opgesteld.

Verloskundigen over PGO's

Dit onderzoek geeft een overzicht van hoe verloskundigen denken over het PGO en hun intentie om het aan te bevelen bij hun cliënten.

Presentatie doelgroepen onderzoek

In juni 2020 is in opdracht van de PGO-alliantie onderzocht hoe het algemeen publiek kijkt naar PGO’s. Over dit onderzoek is een presentatie gemaakt.

PGO-alliantie

Om bekendheid en gebruik van de PGO’s te stimuleren, is een PGO-alliantie opgericht. VIPP Babyconnect is een van de organisaties die zich hierbij heeft aangesloten. Het is belangrijk dat PGO’s zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. En dat zorgverleners het belang en de meerwaarde van PGO’s inzien.

De alliantie is opgericht binnen het programma PGO on Air. Dit is een meerjarig programma dat het gebruik van PGO’s wil stimuleren door mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s. Samenwerking is noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Programmamanager Susan Osterop legt uit waarom VIPP Babyconnect is aangesloten: “Binnen ons programma staat de zwangere centraal. Daarom is het essentieel dat de PGO goed wordt uitgelegd en dat we de gegevens van de zwangere gaan aanbieden in haar PGO. Dit kunnen we niet alleen, dus we sluiten graag aan bij de PGO alliantie om dit met elkaar te gaan bereiken.”

Meer informatie over de PGO-alliantie staat op de website van Patiëntenfederatie Nederland.