1. Nieuws
  2. Babyconnect wil graag weten: hoe ‘werkt’ digitale zorginformatie optimaal voor jou?

Babyconnect wil graag weten: hoe ‘werkt’ digitale zorginformatie optimaal voor jou?

14 september 2018

Integrale geboortezorg vraagt om goede, digitale informatie voor cliënten/patiënten en zorgverleners. Betrouwbaar, beschikbaar, beveiligd en begrijpelijk. Ook zorgorganisaties en statistiekbeheerder hebben informatie nodig om hun bijdrage aan betere zorg te kunnen leveren.

Babyconnect organiseert daarom bijeenkomsten met deze vier groepen gebruikers om van hen te horen wat zij verwachten van digitale informatiedeling in de geboortezorg.

De stem van gebruikers is cruciaal. Ervaring en onderzoek wereldwijd leert dat wanneer zij niet betrokken worden bij ontwerp, implementatie, evaluatie en doorontwikkeling van oplossingen, deze niet of nauwelijks gebruikt worden en de beoogde verbeteringen niet behaald kunnen worden. Babyconnect hecht daarom veel waarde aan gesprekken met gebruikers en organiseert daartoe onder andere bijeenkomsten. Kortom, denk met ons mee en meld je aan!Eind mei zijn de eerste gebruikersbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we geïnventariseerd waar digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg aan moet voldoen. Daar is een lange lijst uit voortgekomen die toegevoegd is aan de bestaande wensen, eisen en voorwaarden.

Impressie vanuit de eerste bijeenkomsten
Zorgprofessionals hebben onder andere gevraagd om zorginformatie die na invoeren direct beschikbaar is, pushberichten om de zwangere te attenderen op bijvoorbeeld afspraken, volledig inzichtelijke echo’s, inzicht in alle overdrachten tussen eerste en tweede lijn, dat het zorgpad automatisch wordt getoond bij een indicatie, dat de gegevens worden gepresenteerd in de look and feel van de eigen viewer, dat de zwangere bepaalt wie wat ziet, breaking-glass optie voor toegang tot gegevens in geval van nood, goed leesbare en begrijpelijke informatie en een gesproken consult of een vertaling voor laaggeletterden of anderstaligen.

Zorgorganisaties hebben onderstreept dat gegevens altijd beschikbaar moeten zijn en dat zij willen kunnen zien welke zorg is geleverd aan welke patiënt/cliënt. Deze informatie willen zij gebruiken voor capaciteitsplanning en rapportages over kosteneffectiviteit aan de verzekeraar, en klanttevredenheid voor kwaliteitsverbetering.

Statistiekbeheerders waren onder andere geïnteresseerd in de borging van de kwaliteit van data en beschikbaarheid van de bestaande datastromen van Perined, CBS, Vektis en RIVM. Ook eenheid van taal voor onderzoekers, hergebruik van bestaande databases en hergebruik van bestaande datakoppelingen werden genoemd.

Deze gebruikersgroep bestaat uit medewerkers/onderzoekers van organisaties die (geboortezorg)data beheren of data gebruiken voor onderzoek. Deelnemers aan de eerste bijeenkomst waren Perined, RIVM, Vektis, TNO, Amsterdam MC, Erasmus MC en CBS. Bovendien worden een of meerdere data-analisten gevraagd mee te denken. Ook aan deze gebruikers wordt gevraagd hun wensen en eisen te formuleren voor het digitaal delen van informatie in relatie tot hun werkzaamheden als statistiekbeheerder en/of onderzoeker. Hiervoor worden een of meerdere interactieve bijeenkomsten georganiseerd en mogelijk digitale vragenlijsten gebruikt.

De groep patiënten/cliënten is nog niet fysiek bijeen geweest, maar enkele betrokken cliënten zijn al wel geïnterviewd over hun wensen en eisen. Via onder andere cliëntenraden, moederraden, de Patiëntenfederatie Nederland en de VSV Federatie worden patiënten/cliënten gevraagd mee te denken tijdens de diverse fasen van de ontwikkeling. We gaan deze groep vragen naar hun wensen en eisen voor het digitaal delen van informatie tijdens interactieve bijeenkomsten, (telefonische) interviews en digitale vragenlijsten. In een later stadium kunnen de cliënten/patiënten ook worden benaderd om deel te nemen aan een testpanel.

Werken aan een gebruiksvriendelijk ontwerp
De eisen en wensen worden gebruikt om te komen tot een gebruiksvriendelijk functioneel ontwerp waarin de zorginformatie wordt getoond. De pilotregio’s Noord-Holland Noord en Amsterdam kunnen met deze inbreng aan de slag om zo uiteindelijk te komen tot een eerste mogelijkheid om digitaal informatie te delen tussen diverse zorgverlenerssystemen en applicaties voor de (aanstaande) moeder. De pilotregio’s organiseren op dit moment hun werkzaamheden om in het najaar daadwerkelijk een eerste versie te kunnen implementeren. Vanzelfsprekend leren we iedere dag nieuwe dingen in dit proces en dat alles moet leiden tot een plan (roadmap) voor de gehele geboortezorg in Nederland. Ook dit plan moet voldoen aan de eisen van de gebruikers. Daarom is jullie betrokkenheid van groot belang.

De volgende gebruikersbijeenkomst staat in het teken van gebruiksvriendelijkheid. Vanuit de praktijk weten zorgverleners en cliënten/patiënten als geen ander hoe een gebruiksvriendelijk dossier eruit moet zien op je computer, tablet of telefoon. Wat zijn je belangrijkste eisen en wensen voor een gebruiksvriendelijk dossier? Welke informatie wil je snel kunnen vinden? Hoe zou je dagelijkse handelingen makkelijker in het dossier willen uitvoeren? En voor verloskundigen: als je bijvoorbeeld het ‘rode band’ formulier zou vertalen in een digitale integrale zwangerschapskaart: hoe zou die eruit moeten zien?

Aanmelden en meedenken
We nodigen alle gebruikers van harte uit mee te denken! Ook als de informatieoverdracht binnen jouw regio goed werkt, is je deelname gewenst. Het is een unieke gelegenheid om mee te bouwen aan het plan voor de gehele geboortezorg in Nederland.
Babyconnect wil graag weten: hoe ‘werkt’ digitale zorginformatie optimaal voor jou? Wil je meedenken? Meld je dan aan bij Ellen Jongkind via info@carecodex.org.