1. Nieuws
  2. Artikel over VIPP Babyconnect in Zorgvisie

Artikel over VIPP Babyconnect in Zorgvisie

24 augustus 2020

Het blad Zorgvisie interviewde onze programmamanager Susan Osterop over het belang van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en hoe VIPP Babyconnect hieraan bijdraagt: ‘Alle zorgverleners werken met elkaar samen, behalve op digitaal vlak. Dit en de uitwisseling tussen zorgverleners en cliënten willen we met het VIPP-programma verbeteren.’