1. Nieuws
  2. Aandacht voor VIPP Babyconnect in Kraamsupport magazine

Aandacht voor VIPP Babyconnect in Kraamsupport magazine

27 april 2020

Kraamsupport, vakblad voor kraamverzorgenden, publiceerde in hun laatste nummer een uitgebreid artikel over Babyconnect.

In dit artikel legt Susan Osterop, onze programmamanager, uit wat het VIPP programma doet en hoe het programmabureau geboortezorgprofessionals ondersteunt bij het vormgeven van digitale gegevensuitwisseling in hun regio. Hierdoor kan een volgende stap gemaakt worden in de kwaliteitsverbetering in de geboortezorg.

Heb je vragen over VIPP Programma Babyconnect

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.