1. Nieuws
  2. Aan de slag met de uitkomsten van de gebruikersdag

Aan de slag met de uitkomsten van de gebruikersdag

15 december 2020

De VIPP Babyconnect gebruikersdag op 17 november leverde een schat aan informatie, vragen en input op. Een aantal opmerkingen uit de VIPP Babyconnect gebruikersdag is inmiddels opgepakt. Zo verschijnt deze week in samenwerking met KCKZ – Kenniscentrum Kraamzorg een nieuwsbrief voor kraamverzorgenden met een toelichting op digitale gegevensuitwisseling. Daarnaast wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de (technische) ontwikkelingen van VIPP Babyconnect. Daarmee krijgen de eindgebruikers meer beeld bij waaraan wordt gewerkt.

Tijdens de gebruikersdag op 17 november heeft een tekenaar in vier tekeningen het verhaal van bestuurder Dorine Veldhuyzen en secretaris-generaal van VWS Erik Gerritsen én de uitkomsten van de drie deelsessies vastgelegd. De tekeningen en onderdelen van de tekeningen gaan we gebruiken als illustratie voor presentaties of artikelen. Ze geven op een eenvoudige manier een aantal essenties weer, zoals de samenwerking die nodig is voor digitale gegevensuitwisseling, wie centraal staat en wie er betrokken zijn. Dit zijn de vier tekeningen die zijn gemaakt:

Eindgebruikers binnen VIPP Babyconnect
Eenmalig registreren en meervoudig gebruik van gegevens
De rol van eindgebruikers
Ik laat mijn stem horen

Nieuwsbrief kraamzorg

Ook kwam tijdens de gebruikersdag een aantal aandachtspunten naar voren. Een van deze punten was het beter informeren van de zorgverleners, specifiek in de kraamzorg. In samenwerking met Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) verschijnt in december een speciale nieuwsbrief met de basisinformatie over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Naast deze nieuwsbrief gaan we in 2021 artikelen over VIPP Babyconnect en digitale gegevensuitwisseling opnemen in de twee maandelijkse nieuwsbrief van KCKZ.

Transparantie

Ook werd door de deelnemers van de gebruikersdag de behoefte uitgesproken meer inzicht te krijgen in wat er op de achtergrond gebeurt en voorbeelden van demonstraties. Dat maakt de voortgang zichtbaar en zorgt voor transparantie. Daarom wordt binnen het programmabureau gewerkt aan het delen van deze informatie. We gaan vanaf begin 2021 via de website meer delen wat er is gedaan en wat er op de planning staat. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitleg gegeven, bijvoorbeeld in korte filmpjes. Dat helpt ook de verbinding te leggen tussen eindgebruikers en techniek. En juist aan verbinding bleek tijdens de gebruikersdag veel behoefte te zijn.