Home » Waarom geboortezorg?

De ontwikkeling van gebruiksvriendelijke informatie-deling is ingezet in de geboortezorg vanuit de verwachting dat deze zorgsector een goed startpunt vormt voor de gehele gezondheidszorg. Hoewel de sector geboortezorg een beperkte omvang heeft, is alle denkbare complexiteit aanwezig die ook andere zorgsectoren kennen.

Daarnaast is de geboortezorg binnen de gezondheidszorg één van de voorlopers in digitale informatie-uitwisseling en -deling. In de afgelopen jaren zijn een gemeenschappelijke visie, eenheid van taal (afspraken over eenduidig gebruik van begrippen in het digitaal dossier binnen de gehele geboortezorg) en vele regionale initiatieven tot stand gebracht. Die laten zien dat deze zorgsector urgentie ervaart en klaar is voor de volgende stap die de cliënt/patiënt in alle opzichten centraal stelt. Zo kan de geboortezorg de kraamkamer van een goed idee worden.

Share This