Home » Voor wie?

Voor wie?

Cliënten

Ben je zwanger of bevallen, dan wil je alles weten over de gezondheid van jou en je (ongeboren) kind. Je hebt in deze periode contact met verschillende zorgverleners. Zij noteren hun bevindingen in je medisch dossier. Zou het niet handig zijn als je zelf kunt inloggen, zodat je gegevens kunt inzien?

Op dit moment heb je als cliënte niet eenvoudig toegang tot je zorggegevens. Daarbij heb je weinig controle over wie deze gegevens kunnen gebruiken of inzien. Het actieprogramma Babyconnect is gestart om dit voor elkaar te krijgen. Jouw wensen als ontvanger van geboortezorg vormen hierbij de rode draad.

Om ervoor te zorgen dat jouw wensen voorop staan is het belangrijk dat je meedenkt en meebeslist over hoe jouw dossier eruit moet komen te zien en hoe jouw gegevens gedeeld mogen worden. Je kunt hierover meedenken in de gebruikersgroepen van Babyconnect. Denk en doe mee!

Digitaal gegevens delen in de zorg: waarom is dit belangrijk voor de cliënt?

Zorgverleners

Zorgverleners in de geboortezorg werken op grote schaal multidisciplinair samen en stellen daarbij de patiënt/cliënt centraal.
Zou je niet op elk moment en op elke plaats willen beschikken over de juiste, actuele medische gegevens van je patiënte/cliënte?

Integrale geboortezorg is een goed idee, maar werkt in de praktijk niet altijd even soepel. Het actieprogramma Babyconnect ondersteunt zorgverleners en organisaties in de geboortezorg om veilige en makkelijke gegevensdeling in de geboortezorg mogelijk te maken.

Aan welke wensen en eisen moet het delen van gegevens in de geboortezorg volgens jou voldoen? Als professional in de geboortezorg weet je als geen ander hoe het beter en gebruiksvriendelijker kan. Jouw kennis is dan ook waardevol voor de landelijke aanpak om tot veilige informatiedeling tussen disciplines te komen. Je kunt hierover meedenken in de gebruikersgroepen van Babyconnect voor zorgverleners. Denk en doe mee!

Gegevens delen in de geboortezorg: dat kan toch anders?

Zorgorganisaties

Goede geboortezorg vraagt om goede samenwerking tussen de patiënt/cliënt, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Die samenwerking begint met informatie die voor alle betrokkenen betrouwbaar, begrijpelijk en bruikbaar is.

Organisaties binnen de geboortezorg maken samen met Babyconnect afspraken over de wijze waarop zij samenwerken en gegevens delen. Dat doen zij op verschillende niveaus. Van bestuurders en managers tot zorgverleners en technici. Zij doen dit volgens wettelijke eisen, professionele standaarden en stellen daarbij de behoeften van de verschillende groepen gebruikers centraal.

Babyconnect geeft de gebruikers van zorginformatie een stem. In vier gebruikersgroepen spreken cliënten/patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties en statistiekbeheerders zich uit over wat zij verwachten van digitaal informatiedelen binnen de geboortezorg. Vanuit hun ideeën komen we tot gebruiksvriendelijke informatiedeling die voor iedereen ‘werkt’.

Wat betekent dat voor zorgorganisaties?

Het delen van zorginformatie in het belang van de patiënt/cliënt is een goed idee, maar dat gaat niet vanzelf. Zorgorganisaties gebruiken verschillende digitale dossiers. Ook gebruiken verschillende groepen zorgprofessionals andere begrippen om de gezondheid van hun cliënten/patiënten te beschrijven. De verandering die Babyconnect voorstaat, betekent voor organisaties en zorgverleners dat zij geleidelijk meer op dezelfde manier gegevens gaan vastleggen. Daardoor kunnen zij steeds beter gebruik gaan maken van informatie die eerder is vastgelegd door andere zorgverleners. Ze kunnen daarbij hun huidige digitale dossier blijven gebruiken.

Het spreekt vanzelf dat je gegevens alleen kunt delen als je eerst goede afspraken hebt gemaakt over de bescherming van die gegevens. Zorggegevens worden alleen gedeeld als de patiënt/cliënt daar toestemming voor geeft. Organisaties maken daarom afspraken over de wijze waarop haar medewerkers (zorgverleners) toestemming kunnen vragen, en de wijze waarop zij patiënten kunnen assisteren bij het vastleggen.

Zorggegevens zijn niet alleen van belang in de spreekkamer. De verloskundige of gynaecoloog werkt bij een zorgorganisatie en die moet het werk en de budgetten kunnen plannen. De organisatie wil ook de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen beoordelen en waar mogelijk verbeteren. Ook wetenschappelijk onderzoekers hebben gegevens nodig om de geboortezorg verder te kunnen verbeteren. Tussen al deze gebruikers van zorginformatie stelt Babyconnect de cliënt/patiënt op de eerste plaats.

Wil je hierover meedenken, meld je dan aan voor de gebruikersgroepen Zorgorganisaties of Statistiekbeheerders. Denk en doe mee!

Share This