Werken bij

VIPP Babyconnect is een programma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS, uitgevoerd door stichting CareCodex. Het doel van VIPP Babyconnect is betere zorg voor moeder en kind bij zwangerschap en geboorte door gebruiksvriendelijke en veilige informatie-uitwisseling tussen cliënten/patiënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Cliënten/patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders hebben een belangrijke stem in de uiteindelijke aanpak van het actieprogramma.

Het programmabureau Babyconnect werkt voor deze uitdaging met professionals en experts die het verschil kunnen maken. Verbinders die anderen het succes gunnen, strategen die met praktische oplossingen komen en doeners die gemakkelijk de weg vinden in een complexe omgeving. Het landelijk programmabureau ondersteunt de geboortezorg bij de subsidieaanvraag en de implementatie van gegevensuitwisseling in de regio.

De uitvoerende organisatie CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk en zet zich in voor transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, waarbij het belang van de cliënt/patiënt centraal staat. Ons team bestaat uit 20 personen.

Op dit hebben we geen vacature.