Werken bij

Babyconnect is het VIPP-programma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS, uitgevoerd door stichting CareCodex. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere ketenpartners kunnen in veel gevallen nog niet of beperkt digitaal informatie delen over en met hun patiënten/cliënten. Het ministerie van VWS wil deze situatie verbeteren door regionale initiatieven voor digitale gegevensuitwisseling te ondersteunen.

Babyconnect werkt voor deze uitdaging samen met professionals en experts die het verschil kunnen maken. Verbinders die anderen het succes gunnen, strategen die met praktische oplossingen komen en doeners die gemakkelijk de weg vinden in een complexe omgeving.

De uitvoerende organisatie CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk en zet zich in voor transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, waarbij het belang van de cliënt/patiënt centraal staat. Bij CareCodex werken 15 personen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

Lid Raad van Toezicht (portefeuille financiën)

Bent u een ervaren toezichthouder en wilt u uw expertise op het gebied van financiën inzetten voor de Raad van Toezicht van CareCodex? En wilt u zo bijdragen aan een actieprogramma voor betere zorg voor moeder en kind door veilige informatie-uitwisseling? Bent u degene die weet te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot vernieuwing?

Dan zijn wij op zoek naar u!