Landelijk en regionaal

De opdracht van Babyconnect is om de geboortezorg te ondersteunen bij het realiseren van digitale gegevensuitwisseling. Om dit zo goed mogelijk te doen zijn we actief op twee niveaus: landelijk en regionaal. Een deel van de subsidie die het VIPP-programma heeft ontvangen is voor landelijke én regionale ondersteuning. Een ander deel van de subsidie is gereserveerd voor regio’s die aan de slag gaan met de realisatie van gegevensuitwisseling.

Landelijke rol

Het VIPP-programma helpt samen met andere landelijke partijen het pad te effenen voor de geboortezorgregio’s die met digitale gegevensuitwisseling aan de slag gaan. Het uitgangspunt is dat we hier alles regelen wat de hele geboortezorg aangaat.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Het maken van afspraken met landelijke organisaties, en leveranciers,
 • Het maken van een functioneel ontwerp,
 • Het ontwikkelen van de techniek om digitale gegevensuitwisseling volgens alle standaarden mogelijk te maken,
 • Het organiseren van eindgebruikersgroepen,
 • Het geven van trainingen en scholingen,
 • Het ondersteunen van de financiële projectorganisatie.

Regionaal

Een grote taak voor het programmabureau is de ondersteuning van de regio’s bij het bereiken van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten. De hulp die het programma biedt aan regio’s is altijd maatwerk. De ene regio heeft een andere behoefte dan de andere. Globaal houdt de ondersteuning in dat we de kennis en expertise delen met alle betrokken partijen en dat we in alle fases van het VIPP-programma ondersteuning bieden.

Dit houdt in dat we hulp bieden bij de voorbereiding op en het indienen van de subsidieaanvraag, de uitvoering om gegevens uit te wisselen en de vastlegging ervan.

De middelen die we voorhanden hebben, zijn onder andere:

 • Website met informatie
 • Online community voor regio’s om ervaringen, documenten etc. te delen
 • Toolkit met belangrijke documenten, tips and tricks, praktijkervaringen, video’s, factsheets, infographics, Q&A, informatiemiddelen om de achterban te informeren, etc
 • Trainingen, workshops en presentaties
 • Informatiebijeenkomsten

Babyconnect checkt de subsidieaanvraag op volledigheid, maar het ministerie van VWS beslist over de uiteindelijke toekenning.

 

Heb je vragen?

Heb je vragen over de landelijke rol van het VIPP-programma en hoe het regio’s ondersteunt? Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.