Hoe het allemaal begon

We leven in een gedigitaliseerde samenleving. Je kunt het bijna zo gek niet bedenken, of je kunt het wel online regelen, bestellen of vinden. Alleen… het digitaal delen van de juiste, relevante zorggegevens in de geboortezorg (en andere zorg) kan nog niet.

Huidige situatie

Zorgverleners moeten nu door documenten of faxpapieren heen spitten om de juiste gegevens over hun cliënt te vinden. Of ze moeten de informatie zelf aan de zwangere of kraamvrouw vragen. Om daarna deze gegevens, die vaak al ergens in een systeem staan, over te tikken in hun eigen dossier.

Dit is niet alleen zonde van de tijd of ergerlijk voor de betrokkenen (want: wéér moet de zwangere haar verhaal doen), het werkt ook nog vergissingen in de hand. De kans dat de gegevens niet compleet of actueel zijn, is op deze manier groot.

De wens van de zorgverlener: de juiste gegevens op het juiste moment

Zorgverleners willen de juiste gegevens op het juiste moment kunnen inzien. De vraag die zij vaak stellen is: “Kan er geen integrale zwangerschapskaart komen, waarop in één scherm alle relevante gegevens – ook die van andere zorgverleners–  en vragenlijsten te zien zijn?”

Ja, dit kan!

Hoe dan?

De geboortezorg en VIPP Babyconnect hebben een aanpak ontwikkeld waarbij de eisen en wensen van de geboortezorg als uitgangspunt genomen zijn. Wat die aanpak is, lees je op de pagina De gekozen aanpak>>>

Meer weten?

Wil je meer weten over digitale ontwikkelingen? Neem dan contact op met Toon Wezenberg, manager Research & Development

Samenwerking met eindgebruikers voor toekomstbestendige uitwisseling.

Om tot uitwisseling van digitale gegevens te komen die door alle betrokkenen omarmd wordt, werken we samen met eindgebruikersgroepen (cliënten, zorgverleners, vertegenwoordigers van zorgorganisaties en data-analisten). Hun eisen en wensen vind je in het functioneel ontwerp.

De wensen en eisen van de eindgebruikers in hoofdlijnen:

  • Cliënt: Regie gegevens bij de cliënt. Ook moet zij deze kunnen inzien (dus moet de aanpak de gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO)
  • Zorgverleners moeten kunnen blijven werken in het eigen systeem en alle relevante gegevens in één scherm kunnen inzien.
  • Zorgverleners willen niet door meerdere documenten heen bladeren en informatie moeten opzoeken.
  • De zorgaanbieder (organisatie) moet de kwaliteit van het zorgproces van de organisatie kunnen monitoren en waar nodig verbeteren.
  • De data-analist moet de kwaliteit van de geboortezorg van Nederland kunnen monitoren en de resultaten (indicatoren) beschikbaar kunnen stellen voor optimaliseren zorgproces.
  • Voldoen aan alle wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging).