Handboek interoperabiliteit

Let op! Het handboek wordt momenteel herzien. De inhoud in het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel is het meest actueel en leidend. 

Dit handboek beschrijft de elementen die nodig zijn voor een uitwisseling van gegevens in de geboortezorg met als doel naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënten haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. De elementen zijn beschreven volgens het interoperabiliteitsmodel.

Voor technische aspecten van interoperabiliteit verwijzen we naar het Handboek Technische Architectuur (wordt momenteel ook herzien)

Verschil tussen het Handboek Interoperabiliteit en de andere handboeken

Om de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de regio’s mogelijk te maken, werkt het programmabureau van VIPP Babyconnect met verschillende documenten en handboeken die ieder een ander focuspunt hebben:

Het Framework is het startpunt van VIPP Babyconnect. Het stelt de kaders om tot een gezamenlijke aanpak te komen die voor de hele geboortezorg werkt.

In het Functioneel Ontwerp staan de eisen van alle gebruikers met betrekking tot de digitale gegevensuitwisseling centraal: wat willen zij op welk moment zien.

De Roadmap 2019-2022 toont welke stappen er nodig zijn binnen de geboortezorg in Nederland om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. Dankzij de Roadmap hebben alle betrokken partijen inzicht wat er de komende jaren gedaan moet worden om in 2022 digitale gegevensuitwisseling te realiseren in de geboortezorg.

Het Handboek Interoperabiliteit Babyconnect beschrijft de elementen die nodig zijn voor uitwisseling van gegevens, omschreven volgens de lagen van het interoperabiliteitsmodel. Bij dit handboek wordt de nadruk gelegd op wet- en regelgeving, security, privacy en governance, standaarden en profielen, certificering (de alle lagen overstijgende ‘pilaren’) en de lagen organisatiebeleid, zorgproces en informatie.

Het Handboek Technische Architectuur Babyconnect beschrijft hoe gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden en legt daarmee de nadruk op de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel: applicaties en IT infrastructuur.

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel bevat technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie die nodig zijn om gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te bereiken.