Home » Stap 2: subsidieaanvraag

Stap 2: aanvragen subsidie

Je kunt in drie periodes subsidie aanvragen om tot digitale gegevensuitwisseling te komen in jouw regio. Het gaat om periodes 1 juli t/m 30 september, 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2020; en 1 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Je vraagt de subsidie aan bij het ministerie van VWS om in vier jaar tijd informatiedeling mogelijk te maken. Babyconnect ondersteunt de subsidieaanvraag en de realisatie van het project. Het ministerie van VWS besluit over toekenning van de subsidie.

Heb je vragen en/of wil je ondersteuning?

Neem contact op met de programmanager van Babyconnect, Susan Osterop: s.osterop@carecodex.org

Aanvragen in 7 stappen

Benodigde stukken

Voorwaarden voor aanvragen

Ondersteuning bij aanvraag

Afkortingen en begrippen

Share This