Stap 1: de voorbereiding!

Home » Stap 1: de voorbereiding

Stap 1: de voorbereiding

 

Indien jouw regio aan de slag wil via het actieprogramma Babyconnect om digitale gegevensdeling mogelijk te maken, dan is er voorbereiding nodig. Als regio kun je vanaf nu subsidie aanvragen bij VWS. Om je hierop voor te bereiden is het verstandig om onderstaande documenten en informatie door te nemen. Zo vind je in het Framework een raamwerk van eisen waaraan gegevensuitwisseling in de geboortezorg aan moet voldoen. In de Roadmap lees je over de landelijke implementatie van informatie-uitwisseling de komende jaren. En bij de knop Subsidie vind je een checklist om je voor te bereiden op de subsidieaanvraag. In het Functioneel ontwerp vind je de blauwdruk van de functionaliteit van gegevensuitwisseling, gebaseerd op de eisen van de gebruikers.

hdfhdhdh

Heb je vragen en/of wil je ondersteuning?

Neem contact op met de programmanager van Babyconnect, Susan Osterop: s.osterop@carecodex.org

Framework

Randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling

Roadmap

De weg naar gegevensuitwisseling in geboortezorg

Functioneel ontwerp

Ontwerp o.b.v. eisen van de gebruikers

Films

Visuele achtergrond informatie over Babyconnect

Afkortingen en begrippen

Afkortingen en begrippen uitgelegd

Share This