Regio’s zetten samen de volgende stap

29 juni 2021

Projectleiders uit verschillende regio’s hebben de afgelopen tijd samen opgetrokken om veilige digitale gegevensuitwisseling te gaan realiseren. Ze hebben eerst gewerkt aan een architectuur voor de regio en onlangs is gezamenlijk een regionaal programma van eisen (PvE) voor VIPP Babyconnect vastgesteld. In dit programma van eisen staat een verzameling van eisen en wensen waaraan een bepaalde software-oplossing, zoals bijvoorbeeld een convertor of viewer, zou moeten voldoen. Het kan worden gebruikt als basis voor gestructureerde gesprekken met leveranciers. Eind juni hebben ze de mensen in hun regio geïnformeerd over het programma van eisen.

 

De afgelopen maanden is er door de regio’s Rijnmond, Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland/Almere, Noord-Nederland en Utrecht in samenwerking met het landelijk programmabureau gewerkt aan dit regionale programma van eisen. Hierbij is een mooie wisselwerking ontstaan. Het PvE verwijst veelvuldig naar het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg en tegelijkertijd geeft het PvE een nuttige doorsnede van het afsprakenstelsel doordat alle relevante eisen per actor/software-oplossing overzichtelijk op een rij staan. De discussies bij het opstellen van het PvE waren ook erg waardevol. Ze hebben in een aantal gevallen geleid tot aanpassingen aan het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Een mooi voorbeeld van kennis delen tussen de regio’s en het landelijk programmabureau.

 

Kennis ontwikkelen

Iedere regio kan – waar nodig – nog specifieke eigen kenmerken en wensen en eisen van eindgebruikers toevoegen aan het PvE en dit vervolgens als een verzoek om informatie (RFI) naar leveranciers sturen. Dit RFI kan vervolgens gebruikt worden bij het selecteren en contracteren van leveranciers. Het is hierbij wel belangrijk om dit in goed onderling overleg met de regio’s en het landelijk programmabureau te doen, zodat leveranciers niet worden bedolven onder (overlappende) vragen.
De komende tijd voeren de regio’s gesprekken met leveranciers in leverancierstafels. Het landelijke programmabureau volgt en faciliteert deze leverancierstafels. Zo wordt er gezamenlijk opgetrokken met kennis ontwikkelen en delen naar leveranciers en kunnen de volgende regio’s die ook aan de slag gaan met digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg hier ook gebruik van maken.

 

Toekomstperspectief

Het PvE is een groeimodel, want gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg is nieuw en innovatief. Een stapsgewijze en incrementele benadering is daarom noodzakelijk. Sluit dus niet direct een leverancier uit wanneer die vandaag niet aan alle eisen en wensen kan voldoen, maar houd rekening met het toekomstperspectief. Een gedeelde visie op gegevensuitwisseling in de geboortezorg en innovatie is minstens even belangrijk voor een goede langetermijnrelatie.

 

Wil je meer weten over het regionaal programma van eisen of welke leveranciersgesprekken er al op de agenda staan, stuur dan een bericht naar info@carecodex.org.