Home » Vragen & antwoorden » Zorgverleners

Zorgverleners

Vragen & antwoorden

Hoe komt gegevensuitwisseling in de geboortezorg eruit te zien?

Om dit te verduidelijken hebben we een animatie gemaakt:

Is het getest of het technisch mogelijk is om op de beschreven manier informatie met elkaar te delen?

Ja. In 2016 en 2017 hebben twee regio’s dit getest in een proefomgeving en het is mogelijk. Deze regio’s gaan in de volgende fase, de pilotfase, in hun dagelijkse praktijk werken met deze manier van informatie delen. Hiervoor zijn goede afspraken nodig, op technisch, juridisch en organisatorisch gebied. Deze worden op het moment van schrijven uitgewerkt.

De wensen en eisen van de gebruikersgroepen (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en statistici) zijn leidend bij de invoering. De pilotregio’s zijn de eerste in het land die op deze manier gaan werken. Op basis van de ervaringen van gebruikersgroepen en de resultaten van de praktijkproeven heeft Babyconnect in samenwerking met de geboortezorgpartijen een landelijke aanpak voor informatiedeling opgesteld. 

Hieronder zie je een voorbeeld van een geslaagde test in een proefomgeving (Amsterdam):

Kan ik in mijn eigen dossier (zorgverlenersysteem) blijven werken?

Ja, dat kan. Dit is een uitgangspunt van het programma Babyconnect.

Worden de opgeroepen gegevens in je dossier geïmporteerd of zijn ze alleen zichtbaar?

Beide. Om te verduidelijken hoe digitale gegevensuitwisseling eruit komt te zien, hebben we een animatie gemaakt:

Wordt alleen gestandaardiseerde informatie getoond in het scherm of zie je vrije tekst?

Deze vraag is ook in de gebruikersgroep naar voren gekomen. Er wordt gewerkt aan een oplossing waarbij het mogelijk is om ook de vrije tekst te kunnen zien.

Hoe zit het als zich een acute situatie voordoet en je als zorgverlener toch gegevens nodig hebt waarvoor de cliënt geen autorisatie heeft gegeven?
In noodsituaties kan dat voorkomen. Dit wordt `breaking-the-glass’ of ‘noodknop-procedure’ genoemd. Hier zijn allerlei wettelijke richtlijnen voor en achteraf zal je je als zorgverlener goed moeten kunnen verantwoorden waarom je gebruik hebt gemaakt van deze procedure.
Kan een zwangere/kraamvrouw de uitwisseling van haar gegevens ook weer stopzetten voor een zorgverlener?

Ja, dat kan. Het uitgangspunt van het programma Babyconnect is dat cliënten bepalen wie wel of niet hun gegevens mogen inzien. Het is van belang dat cliënten geïnformeerd worden welke informatie essentieel is om te delen met andere zorgverleners om goede zorg te kunnen verlenen aan haar.

Kunnen regio’s aanspraak maken op een landelijke subsidie?

Ja dat kan! Voor meer informatie ga je naar Q&A Subsidieregeling.

Of lees hier meer informatie over de subsidieaanvraag.

Wat zijn zorginformatiebouwstenen (ZIB’s)?

Op de website van Nictiz staat dit uitgebreid beschreven: https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe de uitwisseling eruit komt te zien. Hierin worden ook ZIB’s uitgelegd: 

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving geeft een patiënt of cliënt via een website of app de mogelijkheid zijn of haar gezondheidsgegevens in te zien, te verzamelen, beheren en delen. Een PGO helpt een patiënt/cliënt om grip te krijgen op de eigen gezondsheidsdata, van behandelingen en labuitslagen tot medicatie en inentingen.

Tot nu toe waren deze gegevens niet altijd makkelijk, en ook niet altijd veilig, in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan de cliënt/patiënt eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je gegevens toevoegen die je zelf hebt gemeten. Er zijn nu al diverse van dit soort apps en websites, maar ze werken nog niet allemaal op dezelfde manier.

Persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label zijn veilig en betrouwbaar. Dat betekent dat de gezondheidsgegevens probleemloos en veilig uitgewisseld kunnen worden van een website of app met een MedMij-label naar een zorgorganisatie met een MedMij-label. En weer terug.

Ga hier naar het overzicht van aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die een MedMij-label hebben. 

Hoe verhoudt Babyconnect zich tot een PGO?

Met de aanpak van Babyconnect worden alle gegevens met betrekking tot de geboortezorg verzameld en gepresenteerd in een PGO (voor cliënten) of een viewer (voor de zorgverlener).

Met andere woorden: Babyconnect zorgt ervoor dat de cliënt/patiënt de gegevens kan inzien in één omgeving, namelijk de PGO. De gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling gaat niet via de PGO

We horen steeds vaker over het afsprakenstelsel van Medmij. Wat doet Medmij?

De Stichting MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Bijvoorbeeld de registratiesystemen van ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau, de gemeente, de sportschool en de apotheek. MedMij stelt de spelregels op voor deze veilige communicatie. Zo kunnen alle stukjes informatie op verschillende plekken op dezelfde manier bijeengebracht worden. En kun je overal en altijd jouw gezondheidsgegevens bekijken, beheren en delen, op een manier die bij jou past.

MedMij zorgt ervoor:

  • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties probleemloos en veilig gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen en mensen deze gegevens veilig kunnen inzien, bijhouden en delen met anderen.
  • Dat de privacy van zowel de zorggebruiker en de zorgverlener is gewaarborgd.

(bron: http://www.medmij.nl/waarom-medmij-zorggebruikers – april 2019)

Zodra gegevens van een zorgverlener in een MedMij PGO zijn gekomen, zijn deze gegevens overgegaan van het medisch domein naar het persoonlijk domein. Hiermee krijgen deze gegevens een andere waarde. Het zijn dan formeel geen medische, maar persoonlijke gegevens geworden.

Anders gezegd: MedMij reguleert alleen de uitwisseling van gegevens tussen zorgverlener en PGO. Het is aan de zorgverleners onderling om de onderlinge uitwisseling van informatie mogelijk te maken (bijvoorbeeld i.s.m. Babyconnect) en te borgen. De patient/client is niet verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens. Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners onderling gaat niet via een PGO.

Wat is een Elektronisch Patiëntendossier (EPD)?

Met een EPD kunnen zorgverleners binnen een en dezelfde organisatie (bijv. een ziekenhuis) gegevens vastleggen en onderling gegevens uitwisselen. De cliënt/patiënt heeft geen toegang tot deze gegevens. Ook kunnen met een EPD de gegevens niet uitgewisseld worden tussen zorgverleners van verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld tussen gynaecologen en verloskundigen. De uitwisseling van de gegevens van een EPD moet via andere softwaresystemen plaatsvinden.

Wat is een portaal?

Een portaal is een website voor cliënten/patiënten waarin ziekenhuizen of praktijken informatie geven over de zorg die zij bieden. Soms kan je op een portaal afspraken maken/wijzigen bij je zorgverlener, of zelfs al een deel van je dossier inzien.

Wat is het verschil tussen een portaal en een PGO?

Het grote verschil tussen een portaal en een PGO is dat je via een portaal alleen bepaalde gegevens kunt inzien, bijvoorbeeld van één zorgverlener, of één zorgorganisatie.

In een PGO kun je van alle eigen zorggegevens inzien, beheren en delen. Om met portalen alle gegevens te kunnen inzien moet je meerdere keren inloggen in verschillende portalen en zelf de gegevens verzamelen.

Bij een PGO hoef je één keer in te loggen en staat alles overzichtelijk bij elkaar.

Heeft u een vraag die er niet tussenstaat?

13 + 13 =

Share This