Home » Vragen & antwoorden » Zorgorganisaties

Zorgorganisaties

Vragen & antwoorden

Kan er nog aangemeld worden voor een proeftuin?

Nee. De proeftuinen zijn inmiddels al bekend. Wel zou het mogelijk kunnen zijn om je als zorgaanbieder aan te sluiten bij de gebruikersgroepen (die ook weer betrokken zijn bij deproeftuinen). Dit vergroot de invloed op hoe de toepassing er uiteindelijk uit gaat zien en het levert je als zorgorganisatie veel kennis op over de werking en de mogelijkheden van de oplossingen.

Zijn er kosten verbonden aan deelname voor VSV’s?
Ja. Uit de pilots moet duidelijk worden wat de kosten zijn bij invoering. In eerste instantie zijn de kosten van VSV’s beperkt tot de tijd die ze investeren. Er zal waarschijnlijk wel een bijdrage gevraagd worden door een RSO (Regionale Samenwerkingsorganisatie) om gebruik te kunnen maken van het beveiligde netwerk (dat veilige netwerk is onder andere waar de RSO’s voor zorgen).
Kunnen wij aanspraak maken op een landelijke subsidie?

Ja dat kan! Voor meer informatie ga je naar Q&A Subsidieregeling. Of lees hier meer informatie over de subsidieaanvraag.

Zijn de zorgverzekeraars (financieel) betrokken bij dit programma?

De zorgverzekeraar is op dit moment niet financieel betrokken bij dit landelijk programma. Babyconnect heeft wel afstemming met hen. Ook met andere partijen die op enige manier bezig zijn met digitale gegevensdeling hebben we contact.

Hoe kunnen we ons als VSV voorbereiden?

In deze blog vertelt Susanne Zuidhof over hoe je je kunt voorbereiden als cluster van minimaal 3 VSV’s. Je kunt de kennis over wat er allemaal is ontwikkeld op peil brengen. In het framework vind je eisen en randvoorwaarden die door de geboortezorgsector zijn opgesteld om digitale gegevens veilig te kunnen delen en waarbij de controle over de gegevens bij de cliënt ligt. Ook kun je kijken naar de digitale spreekuren die regelmatig verzorgd worden en waarin de ontwikkelingen besproken worden (zie www.kennisnetgeboortezorg.nl). Daarbij kun je naar bijeenkomsten komen die dikwijls georganiseerd worden. Stel vooral vragen en ons advies is om ervoor te zorgen dat de consequenties van deze manier van werken helder zijn.

Wat is er nodig om deze manier van werken te kunnen invoeren in onze regio?
Het is van belang om binnen de regio een gezamenlijke koers te bepalen door helderheid over de gezamenlijke ambitie van het delen van gegevens te formuleren. Ten tweede is het nodig dat er bij iedere zorgaanbieder commitment hiervoor is. Vervolgens is het nodig om de koers te vertalen naar een plan van aanpak. Ook is het nodig dat met de invoering financiering, ondersteuning en andere randvoorwaarden gewaarborgd zijn.
 
Hoe kan het programma Babyconnect ons VSV helpen?

Je kunt ons altijd benaderen voor vragen. In sommige gevallen komen we ook naar de VSV’s toe om uitleg te geven, alleen dan vragen we wel dat meerdere VSV’s tegelijkertijd aanwezig zijn en bij voorkeur ook de betreffende RSO uit te nodigen hierbij. Ook kun je deelnemen aan digitale spreekuren, waar je live je vragen kunt stellen. Daarnaast organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten over het programma.

Wanneer je met jouw VSV een regionaal partnerschap wilt vormen om subsidie aan te vragen, dan kan Babyconnect jouw regio ondersteunen. Kijk dan voor meer informatie hier.

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving geeft een patiënt of cliënt via een website of app de mogelijkheid zijn of haar gezondheidsgegevens in te zien, te verzamelen, beheren en delen. Een PGO helpt een patiënt/cliënt om grip te krijgen op de eigen gezondsheidsdata, van behandelingen en labuitslagen tot medicatie en inentingen.

Tot nu toe waren deze gegevens niet altijd makkelijk, en ook niet altijd veilig, in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan de cliënt/patiënt eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je gegevens toevoegen die je zelf hebt gemeten. Er zijn nu al diverse van dit soort apps en websites, maar ze werken nog niet allemaal op dezelfde manier.

Persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label zijn veilig en betrouwbaar. Dat betekent dat de gezondheidsgegevens probleemloos en veilig uitgewisseld kunnen worden van een website of app met een MedMij-label naar een zorgorganisatie met een MedMij-label. En weer terug.

Ga hier naar het overzicht van aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die een MedMij-label hebben. 

Hoe verhoudt Babyconnect zich tot een PGO?

Met de aanpak van Babyconnect worden alle gegevens met betrekking tot de geboortezorg verzameld en gepresenteerd in een PGO (voor cliënten) of een viewer (voor de zorgverlener).

Met andere woorden: Babyconnect zorgt ervoor dat de cliënt/patiënt de gegevens kan inzien in één omgeving, namelijk de PGO. De gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling gaat niet via de PGO.

We horen steeds vaker over Medmij. Wat doet Medmij?

De Stichting MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Bijvoorbeeld de registratiesystemen van ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau, de gemeente, de sportschool en de apotheek. MedMij stelt de spelregels op voor deze veilige communicatie. Zo kunnen alle stukjes informatie op verschillende plekken op dezelfde manier bijeengebracht worden. En kun je overal en altijd jouw gezondheidsgegevens bekijken, beheren en delen, op een manier die bij jou past.

MedMij zorgt ervoor:

  • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties probleemloos en veilig gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen en mensen deze gegevens veilig kunnen inzien, bijhouden en delen met anderen.
  • Dat de privacy van zowel de zorggebruiker en de zorgverlener is gewaarborgd.

(bron: http://www.medmij.nl/waarom-medmij-zorggebruikers – april 2019)

Zodra gegevens van een zorgverlener in een MedMij PGO zijn gekomen, zijn deze gegevens overgegaan van het medisch domein naar het persoonlijk domein. Hiermee krijgen deze gegevens een andere waarde. Het zijn dan formeel geen medische, maar persoonlijke gegevens geworden.

Anders gezegd: MedMij reguleert alleen de uitwisseling van gegevens tussen zorgverlener en PGO. Het is aan de zorgverleners onderling om de onderlinge uitwisseling van informatie mogelijk te maken (bijvoorbeeld i.s.m. Babyconnect) en te borgen. De patient/client is niet verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens. Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners onderling gaat niet via een PGO.

Wat is het verschil tussen een portaal en een PGO?

Het grote verschil tussen een portaal en een PGO is dat je via een portaal alleen bepaalde gegevens kunt inzien, bijvoorbeeld van één zorgverlener, of één zorgorganisatie.

In een PGO kun je van alle eigen zorggegevens inzien, beheren en delen. Om met portalen alle gegevens te kunnen inzien moet je meerdere keren inloggen in verschillende portalen en zelf de gegevens verzamelen.

Bij een PGO hoef je één keer in te loggen en staat alles overzichtelijk bij elkaar.

Heeft u een vraag die er niet tussenstaat?

6 + 8 =

Share This