Home » Praktijkproeven en gebruikersgroepen

Praktijkproeven en gebruikersgroepen

Babyconnect organiseert gebruikersgroepen en ondersteunt praktijkproeven in twee regio’s.
 

Praktijkproeven

VSV’s in Amsterdam en Noord-Holland Noord verwachten in 2019, met toestemming van de cliënt, elkaars zorginformatie te kunnen raadplegen. Binnen deze regio’s zijn in totaal 4 ziekenhuizen, 37 verloskundigenpraktijken, 44 gynaecologen, 54 klinisch verloskundigen, ca. 170 O&G verpleegkundigen en vele kraamverzorgenden en echobureau’s betrokken. De regio’s verlenen zorg aan ruim 13.000 zwangeren per jaar.
 
Zodra de praktijkproeven zijn voltooid, kunnen andere geboortezorgregio’s starten met de invoering. Deze regio’s moeten daarvoor voldoen aan een aantal eisen zoals vermeld in het Framework, onder andere op het gebied van draagvlak, juridische entiteit, non-profit karakter, afstemming met de ROS, actieve deelname van cliënten, duurzame financiering.
 

Geslaagde praktijktest

Op vrijdag 18 januari voerden de regio’s Noord-Holland-Noord en Amsterdam een eerste praktijktest uit. Bij deze test werd duidelijk dat het uitwisselen van een kleine set informatie tussen een verloskundige, gynaecoloog en kraamzorg mogelijk is. Veel zorgverleners, technici, leveranciers en andere betrokkenen hebben de afgelopen periode hard gewerkt om dit resultaat te behalen.

Bekijk hieronder de film over de uitwisseling van gegevens in deze eerste test:

 

Gebruikersgroepen

Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die door alle betrokken partijen omarmd wordt, zijn er vier verschillende gebruikersgroepen opgericht voor cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en statistiekbeheerders. Deze groepen denken na over hoe gegevensdeling in de geboortezorg eruit moet komen te zien. De deelnemers aan deze gebruikersgroepen hebben een belangrijke stem in de uiteindelijke aanpak.
 
Wil je meedenken en -beslissen over informatiedeling? Meld je dan aan via info@carecodex.org.
Gebruikersgroepen komen enkele malen per jaar bijeen. Je bent welkom om eenmalig of vaker deel te nemen. De bijeenkomsten duren enkele uren en vragen geen voorbereidingstijd.

Op basis van de ervaringen van gebruikersgroepen en de resultaten van de praktijkproeven stelt Babyconnect begin 2019 een landelijke aanpak op voor informatiedeling binnen de geboortezorg.

 

Nieuws

Blog

Share This