Home » Over gegevens uitwisseling

Over gegevensuitwisseling

Verschillende zorgverleners in de geboortezorg

Een zwangere of kraamvrouw en haar kind(eren) krijgen over het algemeen met verschillende zorgverleners te maken, bijvoorbeeld een huisarts, verloskundige, gynaecoloog, echoscopist, kraamverzorgende, JGZ verpleegkundige, kinderarts, apotheker of laborant.

 
Beperkte mogelijkheid uitwisseling van informatie

Deze zorgverleners kunnen beter samenwerken als zij steeds over de juiste informatie beschikken over de cliënt, zoals de bevindingen die andere zorgverleners hebben genoteerd. Op dit moment is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners niet of beperkt mogelijk omdat hun systemen niet (goed) op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zorgverleners vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven.

 
Inzage en controle eigen cliëntgegevens

Ook is het nu beperkt mogelijk dat cliënten of patiënten hun eigen gegevens kunnen inzien en kunnen controleren wie deze kunnen bekijken en gebruiken.

 
Actieprogramma Babyconnect voor naadloze overdracht

Om naadloze gegevensoverdracht te realiseren in de geboortezorg waarbij de zwangere de regie heeft over haar eigen informatie is het actieprogramma Babyconnect gestart. Dit landelijk programma ondersteunt organisaties om tot gezamenlijke afspraken en randvoorwaarden te komen zodat er veilige en makkelijke gegevensdeling in de geboortezorg mogelijk gemaakt kan worden. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op vergissingen.

Nieuws

Blog

Share This