Standaarden

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Daarvoor moeten systemen, afspraken en randvoorwaarden op elkaar aansluiten. Dat noem je ook wel interoperabiliteit. Dan gaat het over afspraken op de volgende 5 verschillende niveaus:

  • Organisatie
  • Proces
  • Informatie(standaarden)
  • Applicaties
  • Infrastructuur

Vastgelegde afspraken in PWD

De afspraken worden in standaarden en eisen vastgelegd. Deze worden voor de geboortezorg vastgelegd in het Perinataal Woordenboek & Dataset (PWD), de Nederlandse informatiestandaard voor de geboortezorg  Het PWD is opgenomen in het kwaliteitsregister van zorginstituut Nederland.

De standaard zorgt ervoor dat belangrijke informatie over een zwangerschap gedeeld kan worden tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, echoscopisten, verpleegkundigen en onderzoekers die direct betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere en haar kind. Hiermee wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van verloskundige zorg.
De PWD-standaard wordt op dit moment gebruikt voor (acute) gegevensuitwisseling en vormt de basis voor de berichten aan het RIVM en de Perinatale Registratie (Perined).

De standaard behandelt de volgende onderwerpen:

  • Use cases
  • Datasets
  • Terminologie en codestelsels
  • Berichten en documentatiestandaarden, daarbij aangevuld met autorisatie en privacyeisen.

Nictiz: beheerder informatiestandaarden in de geboortezorg

Nictiz is het kenniscentrum voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg en zet zich ook in voor de geboortezorg.
Nictiz beheert de PWD-standaard. Nictiz is nauw betrokken bij VIPP Babyconnect. Enkele medewerkers zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een volgende versie van de PWD-standaard, PWD 3.2. Nictiz streeft ernaar om in versie 3.2 de gehele dataset op zorginformatiebouwstenen (zibs) te baseren. Nictiz maakt bij het opstellen, beheren en beschikbaar stellen van informatiestandaarden gebruik van de open source ontwikkelingstool ART-DECOR.

Nictiz en Babyconnect stemmen af over de samenwerking met leveranciers en de te ontwikkelen tools voor implementatie in de praktijk.

 

Zorginformatiebouwstenen (zibs) als basis voor standaardisatie van zorginformatie.

Een zib is een brokje informatie dat te hergebruiken is in verschillende zorgsituaties en dus gebruikt kan worden voor verschillende informatiestandaarden.

De naam “zib” wordt gebruikt voor twee verschillende begrippen: de definitie van een zib en de werkelijke invulling, de zogenaamde ‘instance’:

1) zib-definitie: deze geeft de structuur aan van hoe de informatie gedefinieerd moet worden. (Bijvoorbeeld zib-patiënt = BSN, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geb. datum). Een zib-definitie beschrijft nauwkeurig wat er moet worden vastgelegd, en hoe dat moet worden vastgelegd. De zib-definities zijn voorzien van een standaardcode. 

2) zib-instance: Setje van ingevulde gegevens, vastgelegd volgens zib-definitie (Bijvoorbeeld zib-patiënt = 123456789, Ineke, Jansen, van der, 15 mei 1992).

Meer weten?

Wil je meer weten over de standaarden en de samenwerking met Nictiz? Neem dan contact op met Toon Wezenberg, manager Research & Development

Tip!

Lees het Handboek interoperabiliteit voor uitgebreide informatie over de 5 verschillende niveaus waarover afspraken gemaakt moeten worden.