Hoe werkt het?

Twee processen centraal bij digitale gegevensuitwisseling

Een grote wens van cliënten en zorgverleners is dat zij de juiste gegevens op het juiste moment kunnen inzien. Twee processen zijn leidend om dit voor elkaar te krijgen: ‘informatie publiceren’ en ‘informatie raadplegen via een viewer’. Hoe het publiceren en raadplegen precies in zijn werk gaat, zie je in onderstaande animatie:

Interoperabiliteit basis voor veilige gegevensuitwisseling

Er moeten veel zaken geregeld worden om de juiste gegevens op het juiste moment in te kunnen zien door de cliënt en juiste zorgverlener. Softwaresystemen moeten met elkaar kunnen communiceren, informatie moet eenduidig worden vastgelegd, organisatorische afspraken moeten gemaakt worden tussen zorgorganisaties en andere partijen. En veilige uitwisseling moet gewaarborgd zijn. Wanneer deze zaken op elkaar afgestemd zijn, is er sprake van interoperabiliteit. Dit is de basis voor veilige digitale gegevensuitwisseling.

De gegevens worden versleuteld (encrypted) getransporteerd over beveiligde netwerken. Alleen zorgverleners met de juiste toegangsrechten hebben toegang tot het netwerk. 

Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Wat er nodig is om interoperabiliteit te bereiken, staat beschreven in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Hierin vind je afspraken, architectuur en (technische) specificaties die nodig zijn. Deze kennis is door het programmabureau verzameld vanuit alle regio’s en betrokken partijen bij VIPP-Babyconnect.

Wat is er nodig?

Om ervoor te zorgen dat je de juiste informatie op het juiste moment kunt inzien, is een flexibele samenstelling van informatie en eenheid van taal nodig. Met eenheid van taal gebruiken zorgverleners dezelfde taal. Een flexibele samenstelling van informatie is nodig om informatie te kunnen hergebruiken. Hiervoor moet de informatie in stukjes geknipt worden. Die stukjes heten zorginformatiebouwstenen (zibs).

Stapsgewijze uitvoering

Het is een hele puzzel om digitale gegevensuitwisseling in de gehele geboortezorg te verwezenlijken. Het motto van VIPP Babyconnect is daarom ‘Think big, start small’: we werken stapsgewijs aan het einddoel. 

Samen met de eindgebruikers en het geboortezorgveld ontdekken we wat werkt. De ontwikkeling van de techniek en het in de praktijk brengen hiervan worden tegelijkertijd –stap voor stap- opgepakt. Dit gebeurt via proof of concepts en voorbeeldimplementaties.  

Stand van zaken

In de regio Noord Holland Noord werken verschillende zorgverleners, leveranciers en andere betrokkenen aan voorbeeldimplementaties. Hierbij gaan verschillende zorgaanbieders op kleine schaal aan de slag met het onderling uitwisselen van gegevens. Wat er bereikt is en wat de zorgverleners ervan vinden, bekijk je in onderstaande video’s: