Module outcomedoelen

Outcomedoelen binnen Babyconnect

 

Om richting te geven aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de zorg, heeft het Informatieberaad Zorg vier ‘outcomedoelen’ vastgesteld: medicatieveiligheid, patiënt centraal, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en éénmalig vastleggen van gegevens. Deze doelen zijn een leidraad voor de VIPP programma’s en zo ook bij VIPP Babyconnect.  

Hoe maak je de vertaling naar de geboortezorg? Hoe ga je aan de slag met de outcomedoelen in de beleidsregel VIPP Babyconnect? Hoe vertaal je deze doelen naar concrete activiteiten voor je plan van aanpak? Met deze vragen ga je aan de slag binnen deze module.  

 

Heb je vragen?

Neem dan contact op met onze trainer, Marleen Veninga.