Module interoperabiliteit

Informatie wordt steeds belangrijker in de geboortezorg. Voor goede en efficiënte zorg, is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Dat heet interoperabiliteit. Om dit te bereiken is een goed ingerichte architectuur binnen de geboortezorg noodzakelijk.

In deze module wordt het 5 lagen model van interoperabiliteit toegepast op de geboortezorg. Een toepassing die je kunt gebruiken bij het implementeren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. 

 

Heb je vragen?

Neem dan contact op met onze trainer, Marleen Veninga.