Module architectuur

Architectuur digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Wil je digitale gegevensuitwisseling in geboortezorg gaan implementeren dan is een goede infrastructuur en architectuur van groot belang.

Deze module is gericht op de technische architectuur. Wat zijn de randvoorwaarden? Infrastructuur, beveiliging, applicaties, vertaaltabellen, standaarden, zijn de onderdelen die in deze module aan de orde komen. Een module waarbij enige basiskennis van techniek gewenst is.

 

 

Heb je vragen?

Neem dan contact op met onze trainer, Marleen Veninga.