Basistraining

Basistraining gegevensuitwisseling in de geboortezorg 
 
In de geboortezorg is samenwerken heel belangrijk. Digitale gegevensuitwisseling is daar een onderdeel van. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je dit oppakken? En wat betekent het voor jouw werk?

In de Basistraining digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg krijg je op deze vragen een antwoord. Je leert de randvoorwaarden kennen, en hoe je de cliënt centraal zet. Trainers van het actieprogramma Babyconnect kunnen deze training verzorgen. Er is ook een train-de-trainer traject voor deze training mogelijk.
Inhoud training

Tijdens deze training krijg je als deelnemer meer algemene achtergrondinformatie over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Je krijgt inzicht in de wensen en eisen van eindgebruikers. Deze training is noodzakelijk voor een goede implementatie van digitale gegevensuitwisseling in regionale partnerschappen. Daarnaast biedt deze training kennis, inzicht en praktische vaardigheden. Er worden handvatten aangereikt voor implementatie van digitale gegevensuitwisseling in een regio. 

Voor wie?

Deze training is geschikt voor zorgverleners, bestuurders, ICT- medewerkers van zorginstellingen, leveranciers van zorgsoftware en projectleiders.   

Niveau training

De training is voor iedereen toegankelijk. Er is geen specifiek aanvangsniveau nodig om deze training te kunnen volgen. 

Het is belangrijk dat deelnemers over kennis van de geboortezorg beschikken en indien van toepassing basiskennis hebben over het gebruik van hun eigen zorgsoftwareprogramma.   

Lengte training

Deze training duurt 3 uur.

Doelstelling training

Na deze training heb je:  

  • inzicht in de noodzaak van digitale gegevensdeling in de geboortezorg; 
  • inzicht in het actieprogramma, de achtergrond en bijbehorende doelen van Babyconnect; 
  • inzicht in de missie en visie achter digitale gegevensuitwisseling van het VIPP programma Babyconnect; 
  • inzicht in de mogelijke impact van gegevensuitwisseling in de geboortezorg voor de diverse gebruikers; 
  • kennis in algemene zin over de subsidieaanvraag; 
  • inzicht in de verschillende rechten en plichten van de patiënt/cliënt; 
  • kennis over het proces van implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de regio; 
  • kennis van de randvoorwaarden voor de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de regio 
  • kennis over wat de implementatie van digitale gegevensuitwisseling voor deelnemers betekent.
Studiebelasting

De studiebelasting voor deze training is 3 uur. Daarnaast kan aanbevolen literatuur voorafgaand aan de training worden doorgenomen. 

Accreditatie

Accreditatie is op dit moment nog niet voor deze training van toepassing.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt tijdens de training uitgereikt. Voorafgaand aan de training verstuurt Babyconnect aanbevolen literatuur naar alle deelnemers zodat zij zich kunnen inlezen.  

Locatie

De trainingen worden op een centrale plek in Nederland georganiseerd. Daarnaast is het mogelijk om op locatie trainingen te volgen.  

Voor meer informatie over de verschillende trainingen kun je contact opnemen met Marleen Veninga via het formulier op deze pagina.

Heb je vragen?

Heb je vragen over trainingen of workshops van Babyconnect? Neem dan contact op met Marleen Veninga, trainer.