Home » Nieuws » Publicatie subsidie vertraagd

De publicatie van de subsidieregeling Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional: Babyconnect is vertraagd. De medewerkers van het ministerie van VWS (de subsidieverstrekker), gaan bij het opstellen van de regeling zeer zorgvuldig te werk. Om de regeling goed te formuleren, zodat alles juridisch klopt en de regio’s (subsidieaanvragers) niet tegen verrassingen aanlopen tijdens de aanvraag, heeft VWS meer tijd nodig. Ze doen hun uiterste best de subsidieregeling voor de zomer in de Staatscourant te publiceren.

Zodra de regeling gepubliceerd is, brengt Babyconnect je direct op de hoogte door middel van een extra nieuwsbrief en informatie op de site.

‘Om de regeling goed te formuleren, zodat alles juridisch klopt en de regio’s (subsidieaanvragers) niet tegen verrassingen aanlopen tijdens de aanvraag, heeft VWS meer tijd nodig.’

Voorbereiden op een subsidie aanvraag
Maar ondanks dat de subsidie nog niet gepubliceerd is, kun je je als VSV al wel voorbereiden. Er komen meerdere rondes waarin subsidie aangevraagd kan worden. De eerste ronde gaat in vanaf de publicatie, de tweede ronde volgt dan waarschijnlijk eind 2019/begin 2020. De derde en vierde ronde volgen naar verwachting in 2020. Deze planning is onder voorbehoud en kan nog wijzigen.

Om je voor te bereiden op een subsidieaanvraag heeft Babyconnect in samenwerking met VWS een zogenaamd hulpmiddel ontwikkeld. Dit hulpmiddel geeft je een overzicht van vragen die voortvloeien uit de randvoorwaarden in het Framework 2018- 2022. In dit Framework, dat opgesteld is door de geboortezorgpartijen, staat aan welke eisen de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en zwangeren/kraamvrouwen en zorgverleners onderling moet gaan voldoen.

Door het invullen van dit document krijg je een goed beeld van wat er nog nodig is om de aanvraag te kunnen indienen en welke ondersteuning jouw regio behoeft, indien deze nog niet aan alle vereisten voldoet. Het programmabureau van Babyconnect kan jouw regio mogelijk helpen wanneer nog niet aan alle voorwaarden voldaan wordt.

In aanvulling op het hulpmiddel worden diverse sjablonen en voorbeelddocumenten ontwikkeld die op de site van Babyconnect gepubliceerd worden, zodra de subsidie is gepubliceerd.

‘Door het invullen van het hulpmiddel krijg je een goed beeld van wat er nog nodig is om de aanvraag te kunnen indienen en welke ondersteuning jouw regio nodig heeft, indien deze nog niet aan alle vereisten voldoet.’

Werken in je eigen softwaresysteem
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken dat Babyconnect geen softwaresysteem of dossier is. Babyconnect is een samenwerkingsprogramma (in opdracht van VWS en de Nederlandse Geboortezorg), dat ervoor moet gaan zorgen dat de bestaande applicaties of softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren. Lees het interview met Toon Wezenberg voor een blik ‘onder de motorkap’>>>.

Als zorgverlener kun je dus in je eigen systeem blijven werken. Het is daarom ook belangrijk om hierin up to date te blijven, ook als je je nog niet dit jaar al met je VSV gaat oriënteren op informatie-uitwisseling in de regio. Houd wel rekening met het aan kunnen sluiten op landelijke ontwikkelingen. Mocht je hier vragen over hebben, dan horen we dat natuurlijk graag.

‘Als zorgverlener kun je in je eigen systeem blijven werken.’
Share This