Hoe werkt het?

Het is belangrijk om te beschikken over de juiste informatie. Toch is het op dit moment in de geboortezorg nog nauwelijks mogelijk om gegevens digitaal uit te wisselen. De gegevensoverdracht tussen zorgverleners verloopt nu vaak via de fax, per post, of via de cliënte. Dit is tijdrovend en foutgevoelig waardoor de zorgverlener niet altijd de juiste informatie paraat heeft.

Het landelijk actieprogramma Babyconnect helpt regio’s om hier verandering in te brengen.

De methode:

In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg werkt: