Home » Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Het is belangrijk om te beschikken over de juiste informatie. Toch is het op dit moment in de geboortezorg nog nauwelijks mogelijk om gegevens digitaal uit te wisselen. De gegevensoverdracht tussen zorgverleners verloopt nu vaak via de fax, per post, of via de cliënte. Dit is tijdrovend en foutgevoelig waardoor de zorgverlener niet altijd de juiste informatie paraat heeft.

Het landelijk actieprogramma Babyconnect helpt regio’s om hier verandering in te brengen.

De methode:

De zorgverlener vraagt via haar of zijn computer relevante gegevens op over de cliënt. De relevante gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd en met deze informatie kan de zorgverlener zich voorbereiden op een consult. De relevante gegevens kunnen worden gepresenteerd in een dynamische viewer, gedownload worden, of geïmporteerd kunnen worden in het eigen systeem. De cliënt kan haar gegevens inzien in haar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en de informatie in haar eigen voorkeurstaal lezen. Ze kan haar eigen bevindingen toevoegen aan haar PGO. Deze bevindingen kan ze ook delen met de zorgverlener. Ze kan ook alvast vragen noteren in haar gezondheidsomgeving ter voorbereiding op het consult.

Op deze manier zijn altijd de juiste gegevens, op het juiste moment, bij de juiste persoon te zien. Hierdoor worden de kansen op fouten in overdracht verminderd en hoeft de zwangere/kraamvrouw haar verhaal maar een keer te vertellen.

Hieronder een eenvoudig overzicht van de informatiestromen in de “nieuwe” methode

Hieronder een video over hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan zien in de praktijk. Een verloskundige en gynaecoloog wisselen in deze korte film een kleine set aan data uit met elkaar. Gedurende de loop van het programma zal de set aan informatie steeds verder uitbreiden. 

Een voorbeeld

Stel, je bent verloskundige en je wilt gegevens in het dossier van zwanger X aanvullen, dan doe je dat in je eigen systeem. Daar wordt deze informatie ook opgeslagen. Op het moment dat een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een kraamverzorgende, jeugdarts of gynaecoloog, gegevens wil inzien van zwangere X, dan krijgt deze de voor haar zorgverlening relevante (en meest actuele) gegevens te zien. De gegevens die jij als verloskundige hebt aangevuld, kunnen daarbij staan (mits de zwangere hiervoor toestemming heeft gegeven).

Share This