Zorgorganisaties

Goede geboortezorg vraagt om goede samenwerking tussen de cliënt, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten. Die samenwerking begint met goede informatie die voor alle betrokkenen betrouwbaar, begrijpelijk en bruikbaar is.
 
Organisaties binnen de geboortezorg maken samen met VIPP Babyconnect afspraken over de wijze waarop zij samenwerken en gegevens delen. Dat doen zij op verschillende niveaus. Van bestuurders en managers tot zorgverleners en technici. Zij doen dit volgens wettelijke eisen en professionele standaarden. De behoeften van de verschillende groepen eindgebruikers stellen zij daarbij centraal.

 

Meedoen

Ben jij manager of beleidsbepaler bij een zorgorganisatie en wil je meedenken over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg? Sluit je dan aan bij de eindgebruikersgroep voor zorgorganisaties. Deze groep komt een aantal keer per jaar samen. Daarnaast kunnen de gebruikers elkaar ontmoeten in een digitale omgeving waar een groep voor zorgorganisaties beschikbaar is.

 

Stem

Babyconnect geeft de eindgebruikers van zorginformatie een stem. In vier eindgebruikersgroepen spreken cliënten/patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten zich uit over wat zij verwachten van digitaal informatiedelen binnen de geboortezorg. Vanuit hun ideeën komen we tot gebruiksvriendelijke informatiedeling die voor iedereen ‘werkt’.
 

Wat betekent dat voor zorgorganisaties?

Het delen van zorginformatie in het belang van de cliënt gaat niet vanzelf. Zorgorganisaties gebruiken verschillende digitale dossiers. Ook gebruiken verschillende groepen zorgprofessionals andere begrippen om de gezondheid van hun cliëntente beschrijven. De verandering die Babyconnect voorstaat, betekent voor organisaties en zorgverleners dat zij geleidelijk steeds meer gegevens op dezelfde manier gaan vastleggen. Daardoor kunnen zij steeds beter gebruik gaan maken van informatie die eerder is vastgelegd door andere zorgverleners. Ze kunnen daarbij hun huidige digitale dossier blijven gebruiken.
 

Toestemming

Het spreekt voor zich dat je gegevens alleen kunt delen als je eerst goede afspraken hebt gemaakt over de bescherming van die gegevens. Zorggegevens worden alleen gedeeld als de cliënt daarvoor toestemming geeft. Organisaties maken daarom afspraken over de wijze waarop medewerkers (zorgverleners) toestemming kunnen vragen, en de wijze waarop zij cliënten kunnen assisteren bij het vastleggen.
 

Verbeteren

Zorggegevens zijn niet alleen van belang in de spreekkamer. Zorgverleners werken vaak bij een zorgorganisatie die het werk en de budgetten moet kunnen plannen. De organisatie wil ook de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen beoordelen en waar mogelijk verbeteren. Ook wetenschappelijke onderzoekers hebben gegevens nodig om de geboortezorg verder te kunnen verbeteren. 
 

Digitaal gegevens uitwisselen

In de onderstaande film vertelt een cliënt waarom digitaal gegevens uitwisselen voor haar belangrijk is.

Heb je vragen?

Wil je meer weten over de eindgebruikersorganisatie van van Babyconnect? Neem dan contact op met Anneke Kamer, projectleider gebruikersorganisatie.