Home » Films

Films

Op deze pagina vind je films die meer uitleg geven over wat het samenwerkingsprogramma doet en gaat doen de komende jaren en over het belang van het digitaal kunnen uitwisselen van informatie. Deze films vind je ook terug op ons Youtubekanaal

Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg: hoe maakt het samenwerkingsprogramma dat de komende jaren mogelijk?
Het uitwisselen van een kleine set informatie tussen een verloskundige, gynaecoloog en kraamzorg in een praktijktest.
Het belang van gegevens delen voor de cliënt
Gegevens delen in de geboortezorg: dat kan toch anders?
Share This