Home » De uitdaging

De uitdaging

Hoe kan informatie-uitwisseling bijdragen aan betere geboortezorg? En hoe krijgt de zwangere of kraamvrouw regie over haar gegevens?

Een zwangere of kraamvrouw en haar kind(eren) krijgen over het algemeen met verschillende zorgverleners te maken, bijvoorbeeld een huisarts, verloskundige, gynaecoloog, echoscopist, kraamverzorgende, kinderarts, apotheker of laborant.
Deze zorgverleners kunnen beter samenwerken als zij steeds over de juiste informatie beschikken, zoals de bevindingen die andere zorgverleners van de cliënt hebben genoteerd. Overtypen of mondeling doorgeven is dan niet meer nodig. Dat bespaart tijd en vermindert de kans op vergissingen. Op dit moment is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners niet of beperkt mogelijk omdat hun systemen niet (goed) op elkaar aansluiten.

De cliënte/patiënte staat centraal in de zorgverlening; het gaat om haar en haar kind(eren). Toch is het in de praktijk niet vanzelfsprekend dat zij inzicht heeft in haar medische gegevens of dat zij kan bepalen welke zorgverleners haar gegevens mogen inzien.

Om dit voor elkaar te krijgen is het samenwerkingsprogramma Babyconnect gestart. Het programma ondersteunt organisaties in de geboortezorg om tot gezamenlijke afspraken en randvoorwaarden te komen zodat er veilige en makkelijke gegevensdeling in de geboortezorg mogelijk gemaakt kan worden.

Zorgen dat het voor iedereen werkt
Babyconnect werkt volgens het Framework realisatie digitaal informatie delen in de geboortezorg. Dit is een raamwerk van professionele en wettelijke eisen en uitgangspunten. Het is tot stand gekomen in opdracht en onder regie van het ministerie van VWS, directie curatieve zorg, en is opgesteld door stichting CareCodex in samenwerking met CPZ, Perined en Nictiz. De geboortezorg is uitgebreid geconsulteerd, waarna het framework met instemming is ontvangen door een groeiend aantal partijen, waaronder NVK, KNOV, BO, NVOG, Patiëntenfederatie Nederland, GGD/GHOR, NCJ, Actiz, MedMij, NVZ, NFU en ZN. Ga voor het complete Framework, inclusief een overzicht van de geconsulteerde organisaties en de ontvangen aanvullingen en commentaren naar de website van Babyconnect.

En nóg een uitdaging
De ontwikkeling van gebruiksvriendelijke informatie-deling is ingezet in de geboortezorg vanuit de verwachting dat deze zorgsector een goed startpunt vormt voor de gehele gezondheidszorg. Hoewel de sector geboortezorg een beperkte omvang heeft, is alle denkbare complexiteit aanwezig die ook andere zorgsectoren kennen.

Daarnaast is de geboortezorg binnen de gezondheidszorg één van de voorlopers in digitale informatie-uitwisseling en -deling. In de afgelopen jaren zijn een gemeenschappelijke visie, eenheid van taal (afspraken over eenduidig gebruik van begrippen in het digitaal dossier binnen de gehele geboortezorg) en vele regionale initiatieven tot stand gebracht. Die laten zien dat deze zorgsector urgentie ervaart en klaar is voor de volgende stap die de cliënt/patiënt in alle opzichten centraal stelt. Zo kan de geboortezorg de kraamkamer van een goed idee worden.

Nieuws

Blog

Share This